GDPR: Patientens samtycke till behandling av personuppgifter

En klassisk homeopat behandlar personuppgifter enligt svensk lag. När dina personuppgifter registreras och behandlas har du rätt till viss information.

I samband med behandlingen antecknar din behandlande homeopat dina personuppgifter i en journal. De uppgifter som nedtecknas är personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Namn och adress skrivs också in i fakturor.

Journalen sparas i tio år. Bokföringen (fakturor) sparas i sju år.

Ändamål

Dina personuppgifter är nödvändiga för att kunna hålla kontakt under behandlingen, följa behandlingen, samt fakturera. Den är laglig eftersom den är nödvändig för behandlingen. Uppgifterna tillhör kategorin känsliga.

Dina personuppgifter hanteras av din behandlande homeopat som ansvarar för att förvara journaler säkert. Fakturor med dina uppgifter kan lämnas vidare till tredje part för bokföring och revision.

Din behandlande homeopat lämnar sina kontaktuppgifter till dig och kan nås om du har frågor.

Lagringstiden

Enligt de etiska regler som en klassisk homeopat, ansluten till yrkesförbundet Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY, följer, sparas journaler i tio års tid. Detta för att underlätta uppföljningar vid återbesök. Tio år efter avslutad behandling – den sista uppföljningen – sorterar homeopaten ut journaler som destrueras på ett säkert sätt. Bokföring destrueras efter sju år.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Kontakta din behandlande homeopat.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen resp Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

Samtycke

I samband med att behandlingen inleds samtycker du som patient till att din behandlande homeopat behandlar dina personuppgifter enligt ovan.