Behandlingar & Priser

Vad kan behandlas med homeopati?

De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas homeopatiskt. Erfarenheterna visar att ju tidigare i sjukdomsförloppet man börjar sin behandling, desto snabbare blir läkningsprocessen. Därför vinner alla på att söka en homeopat redan i ett tidigt skede. Homeopati hjälper vid både akuta och kroniska sjukdomar. Rätt medel kan till exempel ge ett snabbt och effektivt resultat vid infektioner i öron, näsa och hals, samt i urinvägar. Vid kroniska besvär tar behandlingen oftast längre tid men erfarenheten har visat bra resultat. Kroniska besvär kan röra sig om hormonstörningar, allergier, astma, problem i mage och tarm, hudutslag, sömnbesvär och trötthetstillstånd m.m. Klassiska homeopater kan även behandla psykisk ohälsa som t.ex. depressioner, rastlöshet, koncentrationssvårigheter,  och förhöjd irritation. Tveka inte att ta kontakt för att diskutera just dina problem.

Enligt svensk lag får homeopater inte behandla barn under åtta år, gravida kvinnor, cancer, diabetes, epilepsi och smittsamma könssjukdomar. Sverige är det enda landet i Europa som begränsar behandlingen av små barn och gravida. I många andra länder föredrar man att behandla med homeopatiska läkemedel för att de är så skonsamma.

Homeopatiakuten i Stockholm har tyvärr lagt ner! Man kan dock boka in sig hos enskilda homeopater för konsultation på samma plats.  Jag arbetar nu enbart genom media p.g.a. min flytt till Forsane Nybygget 1, Ed. Ny fysisk mottagning beräknas bli klar i slutet av 2023.

Hur går en behandling till?

Det första besöket hos en homeopat tar vanligen ca: två timmar. Homeopaten gör en anamnes, det vill säga tar upp klientens sjukdomshistoria. Eftersom homeopatin tar hänsyn till hela individen ställer homeopaten många fler frågor än vad vanliga läkare gör. Skälet är att det inte finns ett homeopatiskt läkemedel för en specifik sjukdom. De homeopatiska lagarna innebär att homeopaten behöver hitta det läkemedel som bäst matchar inte bara klientens fysiska symtom utan även personens emotionella och mentala symtom eller egenskaper. Två personer med öroninflammation kan behöva två helt olika homeopatiska läkemedel.

Homeopaten behöver få veta när de aktuella besvären uppstod, hur de yttrar sig och vad som eventuellt kan lindra eller förvärra besvären? Homeopaten behöver också få en bild av hur klienten reagerar på temperaturer och klimat, kostfaktorer och sömnmönster, samt av karakteristiska personliga egenskaper. Även tidigare sjukdomar, eventuella operationer, medicinering, vaccinationer och sjukdomar i släkten kartläggs under första besöket.

Homeopaten föreskriver sedan ett homeopatiskt läkemedel utifrån den insamlade symtombilden hos personen. Läkemedlet tas enligt homeopatens instruktioner. Ett nytt möte bokas efter cirka fyra veckor för att homeopaten under uppföljningen ska kunna utreda vilken effekt behandlingen har åstadkommit så långt samt behovet av fortsatt behandling. Vid akut sjukdom sker uppföljningen redan dagen eller dagarna efter.

Återbesök och uppföljningar

Klienten tar det ordinerade homeopatiska läkemedlet och ombeds uppmärksamma reaktioner på medlet. Ibland kan en så kallad förstförsämring inträffa, som innebär att några av symtomen kan bli värre, innan processen vänder så att besvären istället minskar. En erfaren homeopat har lärt sig hur man tolkar förändringar av symtom i en läkningsprocess.

Vid återbesöket kontrollerar homeopaten att klientens reaktioner på de homeopatiska läkemedlen följer reglerna för ett korrekt tillfrisknande.

Exempelvis är det önskvärt att fysiska symtom vandrar inifrån och ut samt uppifrån och ned, samtidigt som personen gradvis backar i sin egen sjukdomshistoria. Den första som uppmärksammade homeopater på den här önskvärda behandlingseffekten var läkaren Constantine Hering och den kallas därför för Herings lag. Ett exempel är att barn som behandlats med kortisonsalvor för hudeksem, efter några år riskerar att utveckla astma. I en behandling med klassisk homeopati ser man ofta att barnet ”backar” tillbaka i sin sjukdomsutveckling. Eksemet återkommer när astman försvinner. Vidare behandling avlägsnar sedan även eksemet.

I läkeprocessen kan symtomen också vandra mellan de fysiska, emotionella och mentala nivåerna; gamla symtom försvinner och nya uppkommer temporärt. En klassisk homeopat kan tolka förändringarna och att läkningen går åt rätt håll.

Vid akuta besvär kan det räcka med ett enda intag av homeopatiska läkemedel för att klienten ska tillfriskna. Men ibland kan klienter, särskilt om man har en lång och utvecklad sjukdomshistoria, behöva behandlas under en längre tid innan man ”backat” tillbaka till ett tillfrisknande.

Homeopatiska läkemedel

Homeopatiska läkemedel utvinns ur mineraler, växt- och djurriket. En urtinktur förtunnas och potentieras genom regelbundna kraftiga skakningar gradvist i flera steg. Piller eller tabletter av mjölksocker blöts i lösningen och förpackas till de slutliga läkemedlen i olika styrkor. Tillverkningen sker i laboratorier och följer strikta tillverkningsprocesser.

Priser

Behandling Pris
Nybesök – två timmar 1040kr
Uppföljningar – en timme 520kr
Akutbesök* – en timme 520kr
Receptförnyelse 150kr

*Med akutbesök avses besvär som t.ex. hosta, besvär i öron, näsa, hals eller urinvägar och som kräver behandling. OBS! Bokade besök behöver avbokas/ombokas senast 24 timmar innan för att inte debiteras.